Chúng tôi trên 
Nhà ở gia đình
 
Westflex.E/ Westcolor.SG
Đại Lải - Vĩnh Phúc - Năm 2011

    

 
Westflex.E/ Westcolor.SG
Nhà chị Năm - Hà nội - Năm 2007

      

 
Westflex.E
Chị Hà - Hoàng cầu - Hà nội - Năm 2017

     

 
Westcolor.SG
Nhà chị Tâm - Đà nẵng - Năm 2017

     

Dự án
 
WestFlex.E / WestColor.SG
Azura, Đà Nẵng - Năm 2012

     

 
WestFlex.E / WestColor.SG / CR 25 / Hytech incellcoat
Viện tim mạch TW Huế - TP. Huế - Năm 2006

           

 
Westflex.E/ Westcolor.SG/ CR 25
VP Nhà máy thép Việt Đức - Vĩnh Phúc - Năm 2007

    

 
WestFlex.E / WestColor.SG / CR 25 / Hytech incellcoat
Viện huyết học truyền máu TW - Hà Nội - Năm 2008

    

 Hỗ trợ trực tuyến