Chúng tôi trên 

Công cụ màu

Công cụ hỗ trợ chọn màu sơn và pha màu

Cây màu classic colors

Có hơn 2.000 màu để khách hàng lựa chọn

Chíp màu
Chíp màu
Có 74 thẻ màu

Mẫu màu sơn Mẫu sơn
Có lon 0.5 lít mẫu để khách hàng thử màu

Bảng màu
Bảng màu
45 màu nội thất, 31 màu ngoại thất

Classic colors
Classic colors
Bộ sưu tập 1885 màu sơn bắc mỹ

Historical colors
Classic colors
Bộ sưu tập Historical colors
 Hỗ trợ trực tuyến