Chúng tôi trên 
Sơn nội thất

WestFlex.L

Sơn phủ nội thất bóng mờ


5L: 545,000 (*)

Độ bóng: Bóng mờ

Độ phủ: 50-60m2

Màu: Hơn 2053 màu

WestFlex.E

Sơn phủ nội thất bóng vừa


5L: 1,035,000 (*)

Độ bóng: Bóng vừa

Độ phủ: 50-60m2

Màu: Hơn 2053 màu

 Hỗ trợ trực tuyến