Trung tâm thương mại Mê Linh, Hà Nội

ĐỊA ĐIỂM Mê Linh, Hà Nội
 TÍNH CHẤT Trung tâm thương mại, tổ hợp văn phòng cho thuê
QUY MÔ 

50.000 m2

THỜI GIAN XÂY DỰNG 2018
CHỦ ĐẦU TƯ  Tập đoàn thép Việt Đức
LOẠI SƠN SỬ DỤNG   
INT  WestFlex.E
ENT   WestColor.SG
CT  CR25

 

TIN KHÁC